070 3617767
06 18279462
Home | Algemene Voorwaarden | Ervaringen | Links Jaguar E-Type Series II 2+2

Algemene Voorwaarden

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Voor de eerste rit is een instructie rit verplicht. Bij de 2e rit komen de kosten voor de instructies te vervallen.
 3. De (aan)betaling dient vooraf te worden voldaan. Pas na (aan)betaling is de reservering geldig. Aanbetaling van het halve bedrag is mogelijk bij 475 of meer bij een reservering voor een half jaar van tevoren of langer. Bij 3 maanden van tevoren of minder dient het gehele bedrag te worden over gemaakt.
 4. Alle prijzen en brandstof gerekend vanaf vertrek in Den Haag.
 5. De auto dient bij retour te worden afgetankt, tenzij anders met de verhuurder is overeengekomen.
 6. Huur tijd minimaal 2 uur
 7. Verhuur alleen per heel uur extra.
 8. Reiskosten bij halen en brengen zijn niet inbegrepen. Vanaf Den Haag worden ov kosten in rekening gebracht.
 9. Als voor verhuur voor trouwarrangement de auto een dag van tevoren wordt gebracht, moet de verhuurder beschikken over een afgesloten parkeerplaats, parkeergarage of afsluitbare carport.
 10. In geval van file zal bestuurder/huurder de eerst volgende afslag nemen. De auto wordt niet in de file gereden.
 11. De bestuurder verklaart de auto uitsluitend te gebruiken voor normaal wegverkeer. De motor is begrensd tot 3500 RPM /130 kmh.tijdens de rit. Het is niet toegestaan harder dan 120 kmh te rijden. Het is niet toegestaan Ofroad en/of circuit ritten te rijden.
 12. Als er tijdens de rit mechanische problemen optreden of als er schade wordt gemeld wordt er direct met de verhuurder telefonisch overlegd over vervolg van de rit.
 13. Alleen kinderen tot 10 jaar achter in. Geen volwassenen achter in!
 14. Geen bloemstukken op de auto in verband met risico op lakschade.
 15. Er wordt liever niet in 30 km zones gereden in verband met verkeersdrempels.
 16. Bij buiten temperaturen van 0 graden of lager, hagel, sneeuw, storm met windkracht 9 of hoger, ANWB weeralarm en als er zout is gestrooid. Behoud ik het recht om de E type niet te laten rijden. Uiteraard wordt er dan een nieuwe datum overeen gekomen.
 17. Bekeuringen zijn voor rekening van de huurder/bestuurder.
 18. Bij casco schade, brand of diefstal teken je voor een eigen risico met een maximum van € 1000,- per gebeurtenis bij casco, brand schade en diefstal. Afkopen van de casco schade en brand diefstal is mogelijk voor € 50. Bij overtreding van de algemene voorwaarden komt de afkoop te vervallen.
 19. Voor mechanische schade geldt dat als het tijdens jouw rit fout gaat, je de helft betaalt van de mechanische schade min het rit bedrag. Met en maximum van 2500,-Deze kan niet afgekocht worden. (zie punt 25)
 20. Er is een borg van €300 contant bij aflevering van de auto. Deze wordt terug gestort op rekening na eventuele verrekeningen van brandstof of schade.
 21. Mechanische en/of casco schade ontstaan uit overtreding van voornoemde punten, zal verhaald worden op de huurder/bestuurder.
 22. De bestuurder is minimaal 25 jaar en 3 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs zonder strafpunten.
 23. Besturen vanaf 18 jaar en in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs zonder strafpunten is mogelijk, alleen dan onder begeleiding.
 24. De huurder dient een geldig rijbewijs te overleggen. Hiervan wordt een fotokopie gemaakt.
 25. Uitsluitend de vooraf overeengekomen bestuurder(s) zullen de auto besturen.
 26. De auto wordt verzekerd door de verhuurder voor schade inzittenden en casco brand en diefstal schade. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die niet gedekt wordt door onze verzekering. voorwaarden zijn op te vragen.
 27. Schade is voor rekening van de bestuurder wanneer deze is ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.
 28. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan personen.
 29. Bij annulering of wijziging later dan 4 werkdagen voor de huurdatum wordt de huurprijs volledig in rekening gebracht.
 30. De verhuurder behoudt zich het recht voor om aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren.
 31. In geval van slecht weer, tour rit, dubbele boeking, overlappende boeking of mechanisch deffect aan de auto, behoudt de verhuurder zich het recht voor de datum te veranderen. Een andere datum zal overeen worden gekomen. Alleen als het bedrag van de overlappende boeking hoger is, dan die van de individuele rit is er de keuze om de datum te verplaatsen of om zich schadeloos te laten stellen.